Svenska Cement tog över den anrika betongfabriken på 7000kvm i Brännebrona på försommaren 2017. Vi ingår i Resona Group som förutom betongfabriken äger ett entreprenadbolag i stockholm och är verksamma inom fastighetsutveckling.

Under 2017 genomför vi ett omfattande moderniseringsprogram i fabriken. Vi började med en total renovering av el och en översyn av arbetsmiljön. Traverser och tryckar har renoverats och bytts ut. Vi fortsätter med att riva de äldre oanvända lokalerna och ställa i ordning en ny logistiklösning. Personalutrymmen undergår en totalrenovering.

Under hösten 2017 kommer våra nya gjutbord levereras, ca 500kvm moderna tiltbord och 220kvm förspänningsbord för homogena bjälklag.

Två ledord utmärker vår verksamhet. Kvalitet och innovation. Kvalite borde vara självklart för alla inom prefab. Ett element som inte håller måtet eller inte passar blir många många gånger dyrare än att platsgjuta. Innovation för att det i vår mening är nyckeln till att lösa Sveriges mångfacceterade bostadsbrist.

Vi är fantastiskt glada över att få tillföra något nytt på Sveriges prefab marknad.