Lantbruksprodukter av högsta kvalite är en tradition i vår fabrik. Gödselbrunnar, pumpbrunnar och plansilos är våra stora produkter, därtill olika typer av kantstöd, L-stöd, foderkrubbor, behållare för biogasanläggningar, m.m. Vi tillhandahåller både armeringspaket för plattan samt montageservice med våra duktiga montörer.

Utöver detta standardsortiment gör vi många specialprodukter efter erhållen ritning. Vi kan även utföra konstruktionsberäkningar och ritningsunderlag efter kundens idéer och förslag.

Gödselbrunnar/Pumpbrunnar

Gödselbrunnar i tre höjder: 3,0, 3,6 och 4,3 m och i volymer upp till 4.511 kbm. Våra gödselbrunnar är typgodkända. Pumpbrunnar finns i två höjder: 3,0 och 3,5 m och i volymer upp till 143 kbm.

Plansilo

Våra plansiloelement är typ L-stöd vilket förenklar och underlättar förarbetet med plansilon. Kunden förbereder en grusad och mycket väl avjämnad bädd, med fall mot öppningen av silon. När det är klart levererar vi elementen med kranbil och en mycket erfaren chaufför/kranförare som ställer elementen på plats. Därefter återstår endast armering, gjutning och fogning. Konstruktionen medger att, om kunden så önskar, genom eget arbete hålla ner totalkostnaden för silon.

Elementen finns i YTTER- och MELLANVÄGGSELEMENT samt HÖRNELEMENT i höjder upp till 2,80 m. Packning kan ske med upp till 15 tons packningsmaskin.

Lantbruksvägg

Vi tillverkar isolerad lantbruksvägg i standardbredd 2,40 m, höjd efter önskemål och kan ha fönster eller dörr om så önskas. Elementet monteras enkelt på plint. Elementets ringa vikt gör att montage kan ske direkt från lastbil med kran. Mobilkran behövs ej. Standard är en borstad yta och plastfönster som finns fasta eller öppningsbara.

Det går även att få isolerad och oisolerad vägg enligt annan konstruktion. Vi utför även konstruktion och ritning av väggelement på uppdrag.