Vår fabrik har blivit lite av en specialist på prefabelement till väg och tågtunnlar. Det första större vägprojektet som levererades från fabriken i Brännebrona är Götatunneln i Göteborg, dit levererade år 2003 ca 6.000 element som utgör inredningen i tunneln. Till Götatunneln utfördes dessutom konstruktionsarbete samt komplett Kvalitets- och Miljöplan.

Därefter har fabriken levererat kulvertelement till inredning av: Törnskogstunneln och Löttingetunneln på Norrortsleden, Norra Länken och Söderledstunneln, allt i Stockholm.

Under 2014-2016 levererades ca 6000 tunnelellement till Skillingsmyrtunnelen på Vestfoldbanan in Norge. Det är en tågtunnel förberedd för hastighetståg med en hastighet på upp till 250km/h..

Våra produktionslokaler lämpar sig mycket väl för den här typen av större projektspecifika element. Vår erfarenhet av dessa ovan nämnda projekt och därmed vår kvalitet och våra kvalitetsrutiner är väl utvecklade för att klara Trafikverkets krav.

Vi har även ett urval av rör och lock, L-stöd, kantstöd m.m. som kan vara aktuellt i vägprojekt