Renovering av fabriksförråd och kompressorrum

Nu under hösten har renoveringarna avlöst varandra och näst på tur är fabriksförrådet och kompressorrummet. Flera väggar har rivits ned och nya har byggts till. Nedan finns bilder på processen. Det slutgiltiga resultatet kommer publiceras lite längre fram!